Indlæg af Andreas Mortensen

Lokalplan Gammelhavn, Vejle

PRESSEMEDDELELSE Vedrørende projekt ”Gammelhavn” i Vejle og Planklagenævnets afgørelse om ophævelse af kommuneplantillæg nr. 46 og som konsekvens heraf ophævelse af lokalplan nr. 1225. NPV A/S (NPV), der har forestået udviklingen af det af ovennævnte lokalplan omfattede projekt, har taget planklagenævnets ophævelse af kommuneplantillæg nr. 46 til efterretning. Planklagenævnet har samtidig ophævet lokalplan nr. 1225, […]

Behov for fælles retningslinjer for angivelse af arealer ved salg af fast ejendom

Forbrugermagasinet kontant på DR1 satte torsdag den 18. oktober fokus på den nugældende praksis for angivelse af arealer i forbindelse med projektsalg Kontant på DR1 behandlede i udsendelsen en sag, hvor en række købere af projektlejligheder i ”Strandgården” på Amager angiveligt har følt sig vildledt af salgsmaterialets arealoplysninger og på den baggrund har klaget til […]