NPV ønsker at være blandt markedets førende ejendomsudviklere inden for bæredygtighed og innovation

Bæredygtighed og innovation er kerneværdier for NPV. Det er nogle af de vigtigste byggesten til fremtidens ejendoms- og byudvikling.

Vi skal som brancherepræsentant hele tiden udvikle os og være nysgerrige på løsninger og muligheder, der anvender ny teknologi til at forbedre byggeprocesserne og tilgodeser klima såvel som trivsel for de mennesker og virksomheder, der skal bruge bygningerne i dag og i fremtiden.

Derfor ønsker NPV at være blandt markedets førende ejendoms- og bydelsudviklere inden for bæredygtighed og innovation. Sådan en hensigt forpligter.

Certificeret i bæredygtighed

NPV har tegnet et premium medlemskab af Green Building Council Denmark (GBC-DK), der varetager DGNB certificeringer i Danmark. GBC-DK er en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og minimere udslip af drivhusgasser. Alle vores byggeprojekter lever op til at blive DGNB-certifceret.

Teknologi og innovation

Udviklingen går stærkt i øjeblikket, og de teknologiske muligheder for at bygge og udvikle projekter skaber hele tiden mulighed for at optimere og tænke smartere, både når det handler om finansieringsmodeller og udvikling. NPV er med forrest i dette felt som founding partner hos PropTech Denmark. Her indsamles og deles den nyeste viden og forskning, der kan inspirere både NPV og partneres udviklingsprojekter til fremtiden.

GREEN BUILDING COUNCIL DENMARK

”Medlemskabet af Green Building Council Denmark understøtter vores vision om at skabe fremtidens innovative og bæredygtige byggeri – med vægt på funktion og form til gavn for både mennesker og miljø”

Administrerende direktør for NPV, Jens Schaumann

Verdensmål som integreret del af projektudvikling

NPV arbejder aktivt med FN’s verdensmål for bæredygtighed i byggeri og vedvarende investeringer til gavn for en global og klimaansvarlig udvikling. NPV vil som udgangspunkt altid integrere mindst tre af de konkrete mål i de enkelte projekter.

Alt tæller – også de nære og enkle løsninger

NPV søger bæredygtige løsninger, hvor det er muligt og giver mening. I det nære, såvel som på det strukturelle plan. Nogle eksempler på tiltag kan være minimering af spildevand med regnvandsopsamling solceller, opsætning af ekstra ladestandere til elbiler og partnerskaber med delebilsordninger.  Vi har også erfaring med at indtænke muligheden for at etablere småbiotoper og grønne habitater samt ynglesteder for fugle, insekter og bier på tage eller imellem bygninger i landets byer.

Erhvervsbyggeri til fremtiden

Bæredygtighed er også fremtidssikring og trivsel for de, som skal bruge området og bygningerne. Her arbejder NPV for at udvikle erhvervs- ejendomme, der tilgodeser fremtidens behov for fleksible arbejdspladser og virksomheders deleøkonomiske muligheder.

”Bæredygtighed er en overskrift for hele vores virke. Der er en høj bevidsthed blandt vores kunder om, at vi laver noget, som holder på den lange bane. Hele spørgsmålet om, hvordan vi efterlader planeten til fremtidige generationer er en vigtig faktor.”

Administrerende direktør for NPV, Jens Schaumann