BIG MegaCenter

HOLBÆK

BIG i Holbæk er en ny attraktiv udbygning af det etablerede MegaCenter på allerede knap 90.000 m² butikker med et stort opland. Butikkerne er beliggende tæt på midtbyens strøgbutikker og tæt på motorvejen.

MegaCenteret kan med nuværende kommuneplan udbygges med ca. 15.000 m² butikker til udvalgsvarer.

Holbæk har i dag en position som regional handelsby med en velfungerende ”arbejdsdeling” mellem MegaCenteret og en levende midtby – begge med hver sin type og størrelse butikker.

NPV har foreslået et samlet bygningsareal på ca. 32.500 m² nye butikker. De øvrige arealer er foreslået til publikumsorienteret serviceerhverv i form af fastfood, E-sports-, lege- og fritidsaktiviteter/fitness og lignende.

Der er foreslået et shopping-koncept uden overdækket strøg, med direkte udvendig adgang til butikkerne fra de ca. 900 p-pladser – på samme måde som i det succesrige BIG Herlev.

Udbygningen vurderes i den foreslåede størrelse at skabe ca. 500 nye arbejdspladser i Holbæk – primært butiksansatte.

BY Holbæk
PROJEKTTYPE Butikscenter (udvendig butiksadgang)
ARKITEKT Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
FÆRDIGGØRELSE (ÅR): 2022 (mulighed)
LOKALPLAN (ÅR) 2020 (under afklaring)
ANTAL M²: Butikker og serviceerhverv (under afklaring)

BY
PROJEKTTYPE
ARKITEKT
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
LOKALPLAN (ÅR)
ANTAL M²

Holbæk
Butikscenter (udvendig butiksadgang)​
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S​
2022 (mulighed)
2020 (under afklaring)
Butikker og serviceerhverv (under afklaring)​


Galleri

Highres_KIM_LS_35457c
Highres_Felix_59338