fbpx

Et fælles sprog for bæredygtighed

SHARE

I NPV A/S er vi lykkelige for, at bæredygtig byudvikling er fremtiden. For bæredygtigt byggeri er en fundamental del af vores DNA. I NPV er vi meget optagede af i praksis at kunne tænke bæredygtighed ind i alle led af vores projekter. Derfor har vi også stor glæde af vores medlemskab af Green Building Council Denmark.

Green Building Council Denmark er et dansk råd for bæredygtighed i byggebranchen. Foreningens mål er at forbedre bæredygtigheden i byggeriet såvel som i det omgivende miljø ved at udbrede den danske DGNB-certificeringsordning, som tager udgangspunkt i tyske standarder. Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker DGNB at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder.

”GBC-DK’s vigtige arbejde med at skabe et fælles sprog for bæredygtighed i byggeriet er afgørende for, at vi kan tale meningsfuldt med hinanden, kunder og leverandører om standarder for bæredygtighed – og for at vi i praksis indtænker flere af FN’s 17 verdensmål i alt, hvad vi gør. Derfor er vi glade for Premium-medlemskabet og stolte af at vise det frem over for omverdenen. Vi omsætter bæredygtighed til konkret praksis hver dag – og vi mener selv, at vi er gode til det”, siger partner og direktør i NPV Kim Lang Sørensen. 

På Engholmene i den sydlige del af Københavns Havn har NPV ved at blande erhverv med beboelse skabt et sammenhængende og levende byrum, hvor grønne og blå friarealer samt rekreative områder indbyder til fysisk udfoldelse og et aktivt socialt liv indendørs og udendørs. Der er tænkt på alt fra delebiler, ladestandere til elbiler, et rigt udvalg af lokale og bæredygtige fødevarer og naturligvis boliger og arbejdspladser, som lever op til de højeste standarder for energieffektivitet og masser af grønt på taget. 

De grønne byrum i gårde og på tage skaber gode livsvilkår for både mennesker, fugle og insekter

Insekthotel og fuglekasser på taget af Business Center

På toppen af Engholmene Business Center er der etableret insektbo og bevoksede områder. På den måde bliver københavns nyeste bydel også tiltrækkende mere attraktivt for insekterne, og den øgede insekt aktivitet vil kunne tiltrække fugle- og flagermus. Der vil derfor også blive opsat ynglekasser til diverse fuglearter og på den måde understøtte biodiversiteten på Engholmene og i hele havnen.

De begrønnede tage og terrasser bliver både smukkere at se på, de kan optage mere regnvand ved skybrud og har i øvrigt også en længere levetid end traditionelle tage. Den positive indflydelse på biodiversiteten, hvor man ser at både bier og andre insekter søger føde på de grønne tage, har også en god indvirkning på folks trivsel.

”Bæredygtighed er en overskrift for hele vores virke. Vores kunder er bevidste omkring, at vi udvikler projekter, som holder på den lange bane. De flest mennesker som køber ejerlejligheder eller lejer sig ind i vores erhvervslokaler har børn og børnebørn. Derfor er hele spørgsmålet om, hvordan vi efterlader planeten til fremtidige generationer en vigtig faktor,” siger Kim Lang Sørensen, direktør og partner i NPV A/S.

Om Green Building Council Denmark

NPV A/S er Premium-medlem hos Green Building Council Denmark – en non-profit medlemsorganisation, der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og skabe fremtidens innovative og bæredygtige byggeri.
Du kan læse mere om Green Building Council Denmark her: https://www.dk-gbc.dk

FN’s 17 verdensmål

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på topmødet i New York den 25. september 2015. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere ulighed, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Du kan læse mere om de 17 verdensmål her.

Spørgsmål kan rettes til:
Direktør Jens Schaumann
Mail: js@npv.as
Mobil: 40620113