FILMBYEN

Kgs. Lyngby

Det Danske Filmstudie er under afvikling og området søges omdannet til et nyt grønt og bæredygtigt fællesskab med senioregnede-boliger.

Der mangler senior-egnede boliger i Lyngby. Mange vil gerne flytte internt i kommunen, fordi Lyngby har mange borgere i den modne alder. Mennesker som elsker deres hjemkommune og alt, hvad den kan byde på af naturoplevelser, indkøbsmuligheder, gode trafikforbindelser og et trygt og fredeligt hverdagsliv. Området for det oprindelige ASA-Film på Asavænget/Blomstervænget har lagt lokaler til mange spektakulære danske filmsucceser. En af de største var de folkekære 10 Far til 4 film fra 1950’erne. Filmene blev ikke alene redigeret her. Alle udendørs scener blev skudt i området. Familien boede på Blomstervænget. Når de var i skoven, befandt de sig blandt træerne uden for studiernes kantine. Studierne rakte ud mod naboer og lokalmiljø og var en levende og velkommen del af området. Sådan skal det fortsat være, når Det Danske Filmstudie bliver til Lyngbys nye bydel. Film bringer mennesker sammen om fælles oplevelser, og de kvaliteter ønsker vi at overføre til Lyngbys nye boligområde, Filmbyen. Naboskab bliver Filmbyens næste store succes.

Mod Asavænget og Blomstervænget får bebyggelsen karaktér som den allerede eksisterende. Facaderne og synlige tage opføres med røde tegl og i former og udtryk, så de spejler egenarten i de omkringliggende bebyggelser i et samtidigt moderne udtryk og en skala, der skaber en homogen sammenhæng. De gedigne materialer patinerer og forskønnes yderligere som tiden går. I kraft af områdets terrænfald kan der i randen indpasses boliger på 2½-3 etager.

Bydelens nye beboere bliver sandsynligvis mest modne mennesker. Børnene er flyttet hjemmefra og parcelhuset er blevet for stort. Mange vil nok flytte internt i kommunen, fordi Lyngby har mange borgere i den modne alder. Mennesker som elsker deres hjemkommune og alt, hvad den kan byde på af naturoplevelser, indkøbsmuligheder, gode trafikforbindelser og et trygt og fredeligt hverdagsliv. Mennesker som er nysgerrige på tilværelsen og glæder til at møde deres naboer i og rundt om Filmbyen.

Filmbyen vil invitere lokalområdet indenfor med fællesfaciliteter, hvor både nye indbyggere og naboer kan booke sig ind og mødes til spisning, hobbies og filmaftener og beboere og naboer på Asa- og Blomstervænget kan også leje gæsteboliger til familie og vennebesøg.

Parkeringen for de nye boliger indrettes under terræn inde i Filmbyen – ikke på vejene, som tænkes opgraderet med fortove.

BY Kgs. Lyngby
PROJEKTTYPE: Projektudvikling, senior-egnede boliger
ARKITEKT: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
FÆRDIGGØRELSE (ÅR): Under afklaring – afventer lokalplanlægning
ANTAL M²: Op til ca. 15.000 m² boliger samt p-kælder
OPFØRES SOM Tæt-lav-byggeri og etagebyggeri

BY
PROJEKTTYPE
ARKITEKT
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
ANTAL M²
OPFØRES SOM

Kgs. Lyngby
Projektudvikling, senior-egnede boliger
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Under afklaring – afventer lokalplanlægning
Op til ca. 15.000 m² boliger samt p-kælder
Tæt-lav-byggeri og etagebyggeri

kim (1)
Highres_Felix_59338