Frederiksholms Kvarter / Sydhavnsgade (ERHVERV)

Kgs. Enghave, Metro Mozarts Plads + Sluseholmen (2024)

I den tidligere “Industritrekanten” udvikles et nyt, grønt bykvarter – tæt på Aalborg Universitet, havnebassinet, erhvervsdomiciler og de klassiske boligkaréer i Kgs. Enghave.

Her er det muligt at skabe et unikt, nyt grønt blandet kvarter med stor synlighed mod en af Københavns store indfaldsveje “Sydhavnsgade”.

Det i dag lukkede industriområde vil åbne sig op og give forbindelse mellem de omkransende veje Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade. Sydhavnsgade er den store sydlige indgang til København, og det er et naturligt sted at markere byen med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Den store hovedvej sikrer en nem adgang til den kommende erhvervsbebyggelse.

De to kommende metrostationer ved Mozarts Plads og ved Slusen gør det nye bykvarter yderligere til et attraktivt tilgængeligt sted i byen for ansatte, gæster og brugere.

En unik, ny grøn bydel med erhverv og boliger – tæt på byens store grønne og blå rum og ideelt forbundet med dens overordnede trafikale infrastruktur.

BY København
PROJEKTTYPE: Projektudvikling af lokalplan i samarbejde med øvrige grundejere – AP Ejendomme, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan “Sydhavnsgade” (vedtaget december 2019)
ARKITEKT: Vandkunsten (helhedsplan)
FÆRDIGGØRELSE (ÅR): Grundmodning 2020 – byggeri 2021-2022
ANTAL M²: Knap 115.000 m² (hele bykvarteret)

BY
PROJEKTTYPE

ARKITEKT
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
ANTAL M²

København
Projektudvikling af lokalplan i samarbejde med øvrige grundejere – AP Ejendomme, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan “Sydhavnsgade” (vedtaget december 2019)
Vandkunsten (helhedsplan)
Grundmodning 2020 – byggeri 2021-2022
Knap 115.000 m² (hele bykvarteret)

Galleri

Highres_KIM_LS_35457c
Highres_Felix_59338