fbpx

Stationsprojekt

HILLERØD

NPV udvikler et større boligområde ved Hillerød station.

Vi udvikler boliger til alle med stor fleksibilitet i boligsammensætningen. Bebyggelsen kommer til at bestå af familieboliger og mindre boliger i flere størrelser for studerende eller singler. Vi vil gerne skabe et fundament for fællesskabet for alle, derfor indrettes der i hjertet af bygningen et fælleslokale med plads til mange udfoldelsesmuligheder. Der etableres også et fællesvaskeri. Parkering indrettes i tryg, åben konstruktion under bygningen med bl.a. ladestandere for elbiler og handicapparkering.

Bygningen er tænkt holdt i lyse tegl med mansardtag med reference til byggerier i Hillerød og området.

Det nye projekt er skaleret i forhold til omgivelserne og arkitekturen tilpasses områdets karakter, så der opstår samspil med eksisterende bygninger langs Søndre Jernbanevej og Hammersholtvej.

Bebyggelsen er delt op i 2 bygningskroppe. Den ene bygning kommer til at danne ryg mod baneterrænet, og vil skabe en støjmur mod øvrig bebyggelse, og trappes ned mod en mindre og lavere bygning mod Sdr. Jernbane alle. Ved at definere hjørnerne af grunden mod området strammes gadeforløbet op. Med sine spring i bygningskroppene og højder optages byens skala og husgeometrierne tilpasses de omkringliggende huse.

I midten af bebyggelsen skabes et fælles grønt gårdrum, der knyttes til stationszonen med en sti, således at forbindelsen mellem stationen og Hammersholtvej bevares.

I Hillerød udvikles og opføres en række større byggeprojekter, og de store virksomheder i kommunen tiltrækker investeringer og arbejdskraft fra hele verden. Der vil blive vækst på arbejdspladser ikke mindst på grund af det nye superhospital i den nye bydel Favrholm. Hillerød vil frem mod 2028 opleve en befolkningstilvækst på over 17 procent.

BY Hillrød
PROJEKTTYPE Bolig
ARKITEKT Mangor & Nagel
FÆRDIGGØRELSE (ÅR): 2024

BY
PROJEKTTYPE
ARKITEKT
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)

Hillerød
Bolig
Mangor & Nagel
2024

Galleri

kim (1)
A5_Jacob Sahlin Olesen