Lokalplan Gammelhavn, Vejle

PRESSEMEDDELELSE

Vedrørende projekt ”Gammelhavn” i Vejle og Planklagenævnets afgørelse om ophævelse af kommuneplantillæg nr. 46 og som konsekvens heraf ophævelse af lokalplan nr. 1225.

NPV A/S (NPV), der har forestået udviklingen af det af ovennævnte lokalplan omfattede projekt, har taget planklagenævnets ophævelse af kommuneplantillæg nr. 46 til efterretning. Planklagenævnet har samtidig ophævet lokalplan nr. 1225, hvilket alene er en konsekvens af ophævelsen af kommuneplantillæg nr. 46, idet planklagenævnet ikke isoleret set har fundet anledning til at ophæve lokalplan nr. 1225.

Ophævelsen af kommuneplantillæg nr. 46 (og dermed lokalplan nr. 1225) beror på en skønsmæssig formalitet, som det vil være muligt for Vejle Kommune at berigtige.

Projektet er i øvrigt i god gænge, og der er netop indgået en langsigtet lejekontrakt med Kvickly. Dermed er den vigtigste ankerlejer i projektets butiksdel på plads. Der forhandles p.t. med samarbejdspartnere både på entreprise- og investorsiden, og forhandlingerne skrider planmæssigt frem.

Projektforløbet har strakt sig over 2½ år fra lokalplanens vedtagelse, hvilket ikke er usædvanligt for et projekt af ”Gammelhavns” størrelse. Projektet er naturligvis underlagt den markedsmæssige udvikling, der har været i perioden, hvilket ikke har givet anledning til justeringer i projektet, som ikke kan rummes inden for lokalplan 1225, som NPV derfor imødeser berigtiget af Vejle Kommune.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør Jens Schaumann på mail js@npv.as

NPV A/S

Jens Schaumann

Direktør