NPV A/S

URBAN AND PROPERTY DEVELOPER

2020

Opførelsesår

91.500

Antal m²

300

Antal Boliger

Roskilde, Røde Port, Bolig

ROSKILDE

Røde Port bliver et nyt byområde ved Roskilde Station. Byområdet bindes sammen med det eksisterende Roskilde med nye trafikale forbindelser, byrum, boliger, erhverv og detail – en styrkelse af Roskilde by som en lokal og attraktiv handelsby.

ByRoskilde
ProjekttypeNPV er eksklusiv projektrådgiver for Claus B. Hansen/C.B.H. Holding ApS
ArkitektEffekt og Vilhem Lauritzen
Færdiggørelse (år)2020-2021
Antal m²ca. 91.500 (heraf 38.500 m² bolig, 22.800 m² butikker mm, 12.600 m² hotel og 17.600 m² kontor/erhverv, Derudover etableres p-kælder på 45-50.000 m²)
Opføres somEtagebyggeri i 2-12 etager

Projektområdet er placeret mellem Roskilde Station fra Røde Port og langs Ny Østergade. Idéen er, at etablere en bydel med potentiale til at skabe bymæssige sammenhænge mellem eksisterende bydele og stationen. De centrale elementer i planerne er at skabe et helt nyt bycenter med boliger, erhverv, detailhandel, restauranter og cafeer, og desuden etablere nye byrum, karréer og trafikale forbindelser med nye gader samt gå- og cykelunderføringer på tværs af stationen.
Detailhandel og erhverv placeres primært ved stationsområdet og ved Røde Port. Det er tanken at forbinde disse områder med en ny forbindelse i perronniveau, hvor butikker og serviceerhverv har direkte adgang til perronen.
I den centrale del af området mod stationen placeres boliger i de øvre etager. Op mod Røde Port opføres boligerne omkring intime boliggader med indre gårdrum. På den smalle del af området mod syd etableres rækkehuse.

Projektansvarlig
Kim Lang Sørensen

+45 22 40 46 48
kls@npv.as

 

Bliv kontaktet