NPV A/S

URBAN AND PROPERTY DEVELOPER

København, Sydhavnsgade, Bolig

KØBENHAVN

OVERORDNET PROJEKT: SYDHAVNSGADE, TREKANTGRUNDEN

Trekantgrunden ligger i Sydhavnen – placeret mellem havnebassinet, erhvervsdomiciler og boliger på østsiden af Sydhavnsgade og hovedsageligt klassiske boligkarréer på vestsiden af Sydhavnsgade. Her er det muligt at skabe et unikt, nyt grønt blandet boligkvarter med mange boliger – og erhverv med stor synlighed mod en af Københavns store veje.

ByKøbenhavn
ProjekttypeProjektudvikling i samarbejde med øvrige grundejere – AP Pension, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan er under udarbejdelse.
ArkitektVandkunsten (helhedsplan)

Det i dag lukkede industriområde vil åbne sig op og give forbindelse mellem de omkransende veje Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade. Sydhavnsgade er den store sydlige indgang til København, og det er et naturligt sted at markere byen med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Den store hovedvej sikrer en nem adgang til den kommende erhvervsbebyggelse.

En unik ny grøn bydel med boliger og erhverv – tæt på byens store grønne og blå rum og ideelt forbundet med dens overordnede trafikale infrastruktur.

Projektansvarlig
Kim Lang Sørensen

+45 22 40 46 48
kls@npv.as

 

Udvikling
Felix Thrams

+45 20 24 30 81
fth@npv.as

Bliv kontaktet