NPV A/S

URBAN AND PROPERTY DEVELOPER

2021

Opførelsesår

115.000

Antal m²

SYDHAVNSGADE

KØBENHAVN

OVERORDNET PROJEKT: SYDHAVNSGADE, TREKANTGRUNDEN

PROJEKTNAVN: KANTHUSENE + KARÉEN + FLOS

Trekantgrunden ligger i Sydhavnen – placeret mellem havnebassinet, erhvervsdomiciler og boliger på østsiden af Sydhavnsgade og hovedsageligt klassiske boligkarréer på vestsiden af Sydhavnsgade. Her er det muligt at skabe et unikt, nyt grønt blandet boligkvarter med mange boliger – og erhverv med stor synlighed mod en af Københavns store veje.

ByKøbenhavn
ProjekttypeProjektudvikling i samarbejde med øvrige grundejere – AP Pension, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan er under udarbejdelse.
ArkitektVandkunsten (helhedsplan)
Færdiggørelse (år)Lokalplan 2019, byggeri 2021-2022
Antal m²Op mod 115.000 m² (hele bykvarteret)

Det i dag lukkede industriområde vil åbne sig op og give forbindelse mellem de omkransende veje Sydhavnsgade, Borgmester Christiansens Gade og Scandiagade. Sydhavnsgade er den store sydlige indgang til København, og det er et naturligt sted at markere byen med bygninger af høj arkitektonisk kvalitet.

Den store hovedvej sikrer en nem adgang til den kommende erhvervsbebyggelse.

En unik ny grøn bydel med boliger og erhverv – tæt på byens store grønne og blå rum og ideelt forbundet med dens overordnede trafikale infrastruktur.

Projektansvarlig
Kim Lang Sørensen

+45 22 40 46 48
kls@npv.as

 

Udvikling
Felix Thrams

+45 20 24 30 81
fth@npv.as

Bliv kontaktet