fbpx

PRESSEMEDDELELSE: Vejles nye bydel ”Gammelhavn” sætter nye standarder for bæredygtighed

SHARE

NPV’s projekt ”Gammelhavn” har været meget igennem og længe undervejs, men står nu over for sin snarlige realisering. Ventetiden er imidlertid ikke spildt, men brugt på at tilpasse projektet til de ændringer, som markedet og samfundsudviklingen har undergået siden byrådet tilbage i 2016 vedtog den lokalplan, som muliggør projektet.

En markant udvikling i perioden har været e-handlens fremmarch, der har betydet store strukturelle tilpasninger i detailsektoren, hvor de fysiske butikker er reduceret markant i både størrelse og antal. Samtidig har der i perioden været en stærk stigning i efterspørgslen på boliger – især centreret omkring de større byer. ”Gammelhavn” i sin nuværende form reflekterer i høj grad denne udvikling. Projektets detailhandelsareal er reduceret fra ca. 30.000 m2 til ca. 6.000 m2 (heraf Kvickly med ca. 4.000 m2), medens antallet af boliger er øget fra ca. 350 til ca. 750, heri medregnet ca. 360 ungdomsboliger. Endelig er projektet som noget nyt disponeret med et selvstændigt kontorhus på ca. 8.300 m2. Samlet set er projektets areal dog reduceret fra ca. 92.400 m2 til ca. 83.000 m2 inklusive parkering i byggeriet – alt sammen set i forhold til projektets disponering i 2016/17.

En anden udvikling, som har præget perioden siden lokalplanens vedtagelse i 2016, er den grønne omstilling, som medfører øget fokus på samfundsaktiviteters klimabelastning. Den stigende miljøbevidsthed gælder også for byggeriet, hvor en lang række krav og nye ambitiøse standarder har til hensigt at sikre et fremtidigt grønt og bæredygtigt byggeri.
En række aktører inden for byggeriet, og herunder også NPV, har valgt at gå foran i den grønne omstilling gennem frivillig bæredygtighedscertificering af nybyggeri. NPV har på den baggrund valgt at opføre hele projekt ”Gammelhavn” til DGNB’s guldcertificering. DGNB er en af fire førende internationale bæredygtighedscertificeringer, og er oprindelig udviklet i Tyskland, men siden tilpasset det danske bygningsreglement og danske forhold. Kun gennem optimering på miljø og en lang række af byggeriets andre parametre, kan et projekt gøre sig fortjent til DGNB’s guldcertificering.
”Gammelhavn” udgør i kraft af sin størrelse og udstrækning en mindre bydel, som i sin helhed certificeres til DGNB’s guldstandard. Dermed bliver ”Gammelhavn” det første projekt af sin art i Vejle midtby, som er født med bæredygtighed som en gennemgående og bærende målsætning. Certificeringen vil løfte Vejles grønne profil i regionen, takket være den ekstra fokus på miljøet helt fra projektets start og frem til nøgleklar aflevering.

 

Den store grønne bypark i karréens indre bliver åben for alle borgere, hvorved der faktisk skabes et helt nyt haveområde for hele midtbyen. Vores bæredygtighed på ”Gammelhavn” gælder i øvrigt ikke kun på klimasiden, men også socialt. Den nye bydel vil med sin store diversitet i bolig- og erhvervsfunktioner bidrage til bymidten med et socialt afbalanceret, dynamisk og mangfoldigt univers.

Gammelhavn vil i den forventede 3-4 årige byggeperiode skabe 100 nye jobs. Når projektet står færdigt vil kontordelen i fuldt udlejet stand huse ca. 400 nye permanente vidensarbejdspladser. Aktiviteterne i de øvrige erhvervsarealer vil generere ca. 200 nye permanente jobs, medens bydelens boligkvarter forventes at huse en bred pallette af boligformer spændende fra ejer- og lejerboliger, familie og ungdomsboliger til seniorbofællesskaber med og uden servicering. Byggeriets tæthed og beliggenhed midt i city, den blandede beboer- og erhvervssammensætning samt kvarterets grønne profil bliver garant for en levende og spændende bydel, hvor det gode byliv leves. En bydel, som er eksponent for den urbanisering, som i ordets mest positive forstand er en naturlig følge af, at Vejle i kraft af sine mange kvaliteter og attraktioner er blevet landets femtestørste kommune og Jyllands måske mest driftige.

Spørgsmål kan rettes til:
NPV A/S, direktør Jens Schaumann, 40620113

Læs mere om projektet her