fbpx

Forbehold

Visualiseringer og renderinger

Til brug for illustration af det konkrete projekt er der udarbejdet en række visualiseringer og renderinger af, hvordan projektet forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført.
De viste billeder er således foreløbige visualiseringer og renderinger af, hvordan ejendomme, opholdsområder, byrum etc. forventes at se ud, når byggeriet er færdigopført, og området er færdigudviklet. Der kan forekomme væsentlige forskelle mellem de foreløbige visualiseringer og renderinger og det færdige byggeri og omgivelserne.
Visualiseringerne og renderingerne er kun til inspiration. Sælger er ikke ansvarlig for visualiseringer og renderinger og de detaljer, der vises. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Boliger
Plantegninger

Alle oplyste mål og arealer er afrundede og foreløbige og dermed alene vejledende, herunder målangivelser på plantegningen, da der er tale om opmålinger foretaget på projekteringstidspunktet, og placeringen af indre vægge mv. kan blive ændret. Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar, såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Indsatte tegninger af møbler i plantegningen tjener alene illustrative formål, og møblerne kan ikke anses for proportionale i forhold til rummets størrelse. Bemærk, at teknikskakte, trappekerner etc. kan få en anden placering eller et større omfang end vist på plantegningen. Bemærk også, at de i plantegningen anførte mål er væg til væg angivelser og dermed ikke svarer til BBR-areal, tinglyst areal, boligareal mv. Der tages forbehold for mindre afvigelser og ændringer i ejerlejligheden samt endelig kontrolopmåling af beskikket landinspektør. Der henvises i øvrigt til købsaftalens bestemmelser samt foreløbig arealfortegnelse. 

Erhverv
Plantegninger

Alle oplyste mål og arealer er afrundede og foreløbige og dermed alene vejledende, da der er tale om opmålinger foretaget på projekteringstidspunktet. Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar, såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Bemærk at teknikskakte, trappekerner, vægge, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end vist på plantegningen. Bemærk også, at de i plantegningen anførte mål er væg til væg angivelser og dermed ikke svarer til BBR-areal, tinglyst areal mv. Der tages forbehold for afvigelser og ændringer i lejemålet samt endelig kontrolopmåling af beskikket landinspektør.  

Læs mere om forbehold under det konkrete projekt.

Gammelhavn:
www.gammelhavn.nu/forbehold/

Engholmene:
www.engholmene.dk/forbehold/

ThurinerHusene:
www.thurinerhusene.dk/forbehold/