fbpx

Bæredygtige tilTag

Samarbejde, ansvarlighed og innovation er nogle af de vigtigste byggesten til fremtidens ejendoms- og byudvikling. 

Vi skal som brancherepræsentant hele tiden udvikle os og være nysgerrige på løsninger og muligheder, der anvender ny teknologi til at forbedre byggeprocesserne og tilgodeser klima såvel som trivsel for de mennesker og virksomheder, der skal bruge bygningerne i dag og i fremtiden.

Derfor arbejder NPV med bæredygtige tiltag og innovation i vores projekter.

DGNB-certificeret byggeri

NPV har tegnet et premium-medlemskab af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der varetager DGNB certificeringer i Danmark. Rådet for Bæredygtigt Byggeri er en non-profit medlemsorganisation, som arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen og minimere udslip af drivhusgasser. Alle vores nye byggeprojekter lever op til at blive DGNB-certificeret.

Teknologi og innovation

Udviklingen går stærkt i øjeblikket, og de teknologiske muligheder for at bygge og udvikle projekter skaber hele tiden mulighed for at optimere og tænke smartere, både når det handler om finansieringsmodeller og udvikling. NPV er med forrest i dette felt som founding partner hos PropTech Denmark. Her indsamles og deles den nyeste viden og forskning, der kan inspirere både NPV og partneres udviklingsprojekter til fremtiden.

Rådet for bæredygtigt byggeri

”Medlemskabet af Rådet for Bæredygtigt Byggeri understøtter vores vision om at skabe fremtidens ansvarlige byggeri – med vægt på funktion og form til gavn for både mennesker og miljø”

Administrerende direktør for NPV, Jens Schaumann

BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR

NPV er medlem af Byggeriets Samfundsansvar. En forening, der samler frontløberne på tværs af byggeriets værdikæde om at skabe værdi gennem samfundsansvar for både virksomheden og samfundet. Foreningen er baseret på et Charter for samfundsansvar og indsamler og formidler viden samt udvikler værktøjer inden for den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed.

COPENHAGEN CREATIVE PARTNERSHIP

NPV er tilsluttet Copenhagen Creative Partnership, et bredt partnerskab bestående af by- og ejendomsudviklere, kreative og kulturaktører samt offentlige institutioner, der har sat sig for at nytænke arbejdet med kreative bymiljøer i København. Målet er at skabe flere mangfoldige, levende og kreative bykvarterer, når byen udvikles. 

Verdensmål som integreret del af projektudvikling

NPV anerkender vigtigheden af at efterleve FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, hvorfor vi som udgangspunkt altid vil integrere mindst tre af de konkrete mål i de enkelte projekter.

Alt tæller – også de nære og enkle løsninger

Vi er bevidste om bæredygtige tiltag, hvor det er muligt og giver mening – også i det nære. Derfor arbejder vi for eksempel med tiltag som minimering af spildevand med regnvandsopsamling, etablering af solceller, opsætning af ladestandere til elbiler, partnerskaber med delebilsordninger samt etablering af småbiotoper og grønne habitater på tage eller mellem bygningerne.

 

Erhvervsbyggeri til fremtiden

Vi ønsker at udvikle moderne erhvervsejendomme, der tilgodeser fremtidens behov for fleksible arbejdsplader og giver virksomhederne deleøkonomiske muligheder. Med fællesfaciliteter optimeres projektets kvadratmeter, hvorfor det er muligt at sænke de faste driftsomkostninger og det generelle forbrug til glæde og gavn for både virksomhederne, der har deres daglige gang i ejendommene, og det større regnskab, vi alle er en del af.