fbpx

Det er blevet utrolig populært at cykle til arbejde

SHARE

Det er blevet utrolig populært at cykle til arbejde, og alt tyder på, at endnu flere i fremtiden vil vælge cyklen som deres foretrukne transportmiddel. Allerede i dag tramper mere end halvdelen af alle københavnerne afsted på deres cykler om morgenen. Engholmene Business Center ligger på en af Københavns populære Grønne Cykelruter. De er forbundet med andre Grønne Cykelruter og desuden tilkoblet nettet af Supercykelstier.

En virksomhed opnår mange fordele ved at tænke cykelforhold ind i både placering og faciliteter. En analyse fra Dansk Industri (DI) viser, at gode cykelforhold er noget, der kan bruges aktivt, når der rekrutteres nye medarbejdere. Analysen peger også på, at når en medarbejder skifter den daglige bil- eller togtur ud med cykling, kan det mærkes på bundlinjen i form af færre sygedage. En beregning viser at, hvis der på årsbasis blev cyklet bare 10 procent mere i Danmark, ville antallet af sygedage samlet set falde med 267.000, hvoraf 112.000 vil være arbejdsdage. I Engholmene Business Center kan man som virksomhed tilbyde sine medarbejdere både gode cykelruter til og fra arbejde, og et godt sted at parkere cyklen, når man møder om morgenen.

Engholmene Business Center er forbundet med nettet af Grønne Cykelruter og Supercykelstier

Gode cykelruter betyder utrolig meget, hvis man skal cykle til og fra arbejde hver dag. For nogle er det en smuk tur, der giver værdi, for andre er det muligheden for at komme hurtigt frem. Engholmene Business Center ligger på en af Københavns Grønne Cykelruter, der også er forbundet med nettet af Supercykelstier. De Grønne Cykelruter i København er et sammenhængende net af cykel- og gangstier, der løber gennem rekreative områder. Det kan være gennem parker, langs søer, havnefronter, nedlagte jernbaner, kolonihaveforeninger eller langs boldbaner. De er desuden anlagt, så de videst muligt løber uden om meget trafikerede veje. Hvis de krydses undervejs, vil det fx være via en stibro eller en særlig signalregulering. Engholmene Business Center ligger på Havneringen, som er en del af de Grønne Cykelruter. Denne rute løber langs havnefronten, men er desuden koblet på andre Grønne Cykelruter, som fordeler sig rundt i hele København. Der er planlagt i alt 24 grønne cykelruter, og de vil tilsammen udgøre i alt ca. 115 km, når de alle er færdiganlagt. De første ca. 58,5 km snor sig allerede rundt i Københavns rekreative områder.

Man kan cykle fra Frederiksund til Engholmene Business Center

Cykling til og fra arbejde kan sagtens være mere end blot et par kilometer. Engholmene Business Center er centralt placeret ift. nettet af Supercykelstier, der netop er anlagt med det formål at skabe gode cykelforhold på længere distancer. Supercykelstier er et samarbejde, der forbinder 28 kommuner og Region Hovedstaden. Formålet er at skabe en god cykelinfrastruktur for dem, der vælger cyklen til og fra arbejde – også på tværs af kommunegrænser. På den måde, håber man, at det bliver både nemt og sikkert at vælge cyklen til arbejde, også på strækninger over fem kilometer. Supercykelstierne anlægges, så de giver den mest direkte rute, med så få stop som muligt. Stierne har jævn kørebelægning, og undervejs er der både pumper og servicestationer.

Hvis det skal være attraktivt at vælge cyklen på de længere distancer, er det både vigtigt, at ruten er egnet til cykler, og at der er omklædning og badefaciliteter klar, når man kommer frem. I Engholmene Business Center har lejere fri adgang til bad- og omklædning i ejendommens kælder. Her er der også mulighed for, at racercyklen kan parkeres aflåst. Engholmene Business Center, der ligger i Københavns nye kanalby, kan også tilbyde virksomheder og deres medarbejdere mange andre attraktive fællesfaciliteter, såsom personalerestauranter med gourmetmad, cafélounge og fleksible mødefaciliteter.

Læs mere og se kort over Grønne Cykelruter: https://www.kk.dk/groennecykelruter. Og Supercykelstierne: https://supercykelstier.dk/hvad-er-en-supercykelsti/

Du kan også læse mere om, hvordan du motiverer og støtter dine medarbejdere til at cykle på arbejde: https://www.vcta.dk/for-virksomheder/