NPV A/S udvikler bolig- og erhvervsejendomme med særlig fokus på Storkøbenhavn og de større byer i Danmark. NPV A/S tror på, at udvikling skal tage afsæt i købernes, brugernes og investorernes ønsker og behov både hvad gælder funktion, æstetik og innovation, og NPV A/S har en vision om at være blandt markedets førende ejendomsudviklere inden for innovation og bæredygtighed.

NPV A/S udvikler projekter som spænder fra ambitiøse byudviklingsprojekter og kreativ konvertering af historiske bygninger til udvikling af shopping-destinationer. I denne sammenhæng kan projekter som Engholmene, Trekantsgrunden/Sydhavnsgade og Amager Strand (alle i København), samt BIG Shopping i Herlev, fremhæves. Læs mere her.

VISION

“Med markedets skarpeste hjerner og fremmeste teknologi ønsker vi at skabe fremtidens innovative og bæredygtige byggeri – med vægt på funktion og form til gavn for mennesker og miljø”

MISSION

“Vi skaber rum til mennesker med fokus på funktion, æstetik og bæredygtighed”

STRATEGI

NPV’s kernekompetencer omfatter bl.a. identifikation af ejendomme med potentiale for værdiskabelse, forhandling og gennemførelse af køb, præsentation og strukturering af investeringscasen for investorer og ejendomsejere inkl. finansiel modellering.

Koncernen råder over særdeles dygtige medarbejdere med et betydeligt fagligt overlap indenfor følgende arbejdsområder:

  • Projektudviklere – bolig og erhverv
  • Udlejningsspecialister med stærke netværk
  • Entrepriseledere og controllere til byggeopgaver
  • Finansielle eksperter – finansiering og egenkapitalfremskaffelse
  • Udarbejdelse af budgetter, præsentationer og prospekter
  • Asset Managers
  • Ejendomsadministration
  • Regnskab og økonomi

 

Koncernens ressourcer indsættes tværorganisatorisk i projektgrupper, hvor hver opgave eller sag løses af de medarbejdere, som på koncernplan er bedst til at løse den specifikke opgave, uanset opgavens og den pågældendes organisatoriske indplacering.

Målet med denne struktur er at sikre vore kunder en stærk organisation, som udnytter sine kompetencer og ressourcer bedst muligt og som samtidigt danner grundlag for en høj grad af innovation og dygtiggørelse blandt medarbejderne.

Nogle forretningsprocesser outsources til udvalgte eksterne samarbejdspartnere, som matcher vore høje kvalitetskrav, så vi i stedet kan fokusere på vores rolle som kreativ, innovativ og projektledende partner i sagerne.

Opbygning, fastholdelse og udvikling af NPV koncernens medarbejdere er væsentlige og afgørende succesparametre for indfrielse af koncernens målsætninger.

 

NPV ønsker at være blandt markedets førende ejendomsudviklere inden for innovation og bæredygtighed, og i denne forbindelse har vi valgt at støtte op om Green Building Council Denmark ved at tegne et premium medlemskab og et founding partner medlemskab af PropTech Denmark.

Jens Schaumann

Jens Schaumann

Adm. Direktør
Kim Lautrup

Kim Lautrup

Direktør, Partner
Kim Lang Sørensen

Kim Lang Sørensen

Direktør, Partner
Alle rettigheder til billeder, tekster og video tilhører NPV A/S - og må ikke anvendes uden forudgående tilladelse fra NPV A/S. Copyright © NPV A/S 2011 - 2019 - Enfold WordPress Theme by Kriesi