NPV udvikler bolig- og erhvervsejendomme med særlig fokus på Storkøbenhavn og de større byer i Danmark. NPV ejer ikke selv de ejendomme som vi udvikler, og udviklingsprojekterne styres derfor i tæt samarbejde med ejendommenes ejere.

NPV forvalter- og rådgiver om optimering af ejendomsporteføljer, hvor NPV varetager ejers interesser uanset om det gælder erhvervelse, drift, forædling eller salg af ejendomme.

Succes med ejendomsudvikling skabes gennem stor indsigt i køberes og lejeres krav til slutproduktet, en tæt styring af udviklingsprocessen, som ofte omfatter ændringer af lokal- eller kommuneplaner, stor indsigt i finansieringsforhold samt ved at gennemføre byggeri til tiden og til den rigtige pris. NPV har stor erfaring med værdikæden i fast ejendom.

Et vigtigt led i udviklingsprocessen er en grundig for-analyse af projektet samt evnen til at kunne tilpasse projektet til ændringer i markedsforholdene.
Uanset om vi udvikler indkøbscentre, kontorejendomme, boliger, hoteller eller andre ejendomme, lægger vi afgørende vægt på, at løsningerne imødekommer brugernes, ejernes og øvrige interessenters ønsker og behov med hensyn til funktion, æstetik og innovation.

VISION

“Med markedets skarpeste hjerne og fremmeste teknologi ønsker vi at skabe fremtidens innovative og bæredygtige byggeri – med vægt på funktion og form til gavn for mennesker og miljø”

MISSION

“Vi skaber rum til mennesker med fokus på funktion, æstetik og bæredygtighed”

VÆRDIGRUNDLAG

NPV’s medarbejdere arbejder ud fra følgende værdigrundlag:

Kundeorienteret
-at være servicemindede og evne at formidle budskaber og idéoplæg med fokus på kundens/partnerens behov.

Troværdig
-at udbygge og skabe kunderelationer som bygger på tillid og respekt.

Dynamisk
-at være omstillingsparat og samarbejdsorienteret. Være inspirator, brænde for det man laver og løfte i flok.

Innovativ
-at være fleksibel og kunne tænke nyskabende – søge løsninger og gå alternative veje.

Ambitiøs
-at forbedre processer, services, produkter og organisation til gavn for vores kunder, vore samarbejdspartnere og os selv.

Indtjeningsbevidst
-at have fokus på potentialer og kunne sortere blindspor fra på et tidligt tidspunkt.

STRATEGI

NPV’s kernekompetencer omfatter bl.a. identifikation af ejendomme med potentiale for værdiskabelse, forhandling og gennemførelse af køb, præsentation og strukturering af investeringscasen for investorer og ejendomsejere inkl. finansiel modellering.

Koncernen råder over særdeles dygtige medarbejdere med et betydeligt fagligt overlap indenfor følgende arbejdsområder:

  • Projektudviklere – bolig og erhverv
  • Udlejningsspecialister med stærke netværk
  • Entrepriseledere og controllere til byggeopgaver
  • Finansielle eksperter – finansiering og egenkapitalfremskaffelse
  • Udarbejdelse af budgetter, præsentationer og prospekter
  • Asset Managers
  • Ejendomsadministration
  • Regnskab og økonomi

 

Koncernens ressourcer indsættes tværorganisatorisk i projektgrupper, hvor hver opgave eller sag løses af de medarbejdere, som på koncernplan er bedst til at løse den specifikke opgave, uanset opgavens og den pågældendes organisatoriske indplacering.

Målet med denne struktur er at sikre vore kunder en stærk organisation, som udnytter sine kompetencer og ressourcer bedst muligt og som samtidigt danner grundlag for en høj grad af innovation og dygtiggørelse blandt medarbejderne.

Nogle forretningsprocesser outsources til udvalgte eksterne samarbejdspartnere, som matcher vore høje kvalitetskrav, så vi i stedet kan fokusere på vores rolle som kreativ, innovativ og projektledende partner i sagerne.

Opbygning, fastholdelse og udvikling af NPV koncernens medarbejdere er væsentlige og afgørende succesparametre for indfrielse af koncernens målsætninger.

 

NPV ønsker at være blandt markedets førende ejendomsudviklere inden for innovation og bæredygtighed, og i denne forbindelse har vi valgt at støtte op om Green Building Council Denmark ved at tegne et premium medlemskab og et founding partner medlemskab af PropTech Denmark.

Jens Schaumann

Jens Schaumann

Adm. Direktør
Kim Lautrup

Kim Lautrup

Direktør, Partner

+45 30 66 30 92
kla@npv.as

Kim Lang Sørensen

Kim Lang Sørensen

Direktør & Partner

+45 22 40 46 48
kls@npv.as

Anders Boe Hauggaard

Anders Boe Hauggaard

Teknisk direktør

+45 30 33 08 17
ABH@npv.as