fbpx

Cirkelhusgrunden

Kokkedal

En mangfoldig by bestående af fællesskaber

På Cirkelhusgrunden skabes en ny bebyggelse med mange forskelligartede kvalitetsleverum, der byder både beboere og besøgende velkommen. Bolig-, by- og butiksliv flettes sammen i en fredelig, moderne bydel, hvor trafikken ledes uden om nabolaget.

Den omkringliggende natur trækkes ind i hjertet af bebyggelsen i form af gårdhaver og grønne fællesrum. Naturlige mødesteder for nære og nye bekendtskaber i nabolaget.

Både bygninger og bydel DGNB-certificeres. Dette sikrer, at der arbejdes målrettet på både sociale, klimamæssige og økonomiske facetter af bæredygtighed i bebyggelsen.

Desuden er der særligt fokus på 6 af de 17 FN’s Verdensmål for bæredygtig omstilling. Herunder: #3 Sundhed og trivsel, #7 Bæredygtig energi, #11 Bæredygtige byer og lokalsamfund, #12 Ansvarligt forbrug og produktion, #13 Klimaindsats og #15 Livet på land.

En introduktion af ’15 minutters byen’

Udtrykket refererer til et begreb indenfor byudvikling, og med det begreb menes, at byens brugere skal kunne klare de fleste dagligdagsbehov indenfor 15 minutters gå- eller cykeltur frem og tilbage fra hjemmet. Undersøgelser viser, at netop denne bytype giver livskvalitet for mennesker, der bruger byen, fordi det giver nærhed og lokal forankring. Med dette fokus skabes et stærkt lokalsamfund baseret på lokale økonomier og sociale relationer.

forbeholdstext
BY Kokkedal
PROJEKTTYPE Projektudvikling; Boliger, detail, micro living, seniorboliger, institution, F&B, bypark og p-hus.
ARKITEKT Holscher Nordberg
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
ANTAL M² 65.500
CERTIFICERING DGNB

BY
PROJEKTTYPE
ARKITEKT
 FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
ANTAL M²
CERIFICERING

Kokkedal 
Projektudvikling; Boliger, detail, micro living, seniorboliger, institution, F&B, bypark og p-hus.
Holscher Nordberg
2030
65.500
DGNB

Galleri

Kim Lang Sørensen