Frederiksholms Kvarter / Sydhavnsgade (bolig)

Kgs. Enghave
Metro Mozarts Plads + Sluseholmen (2024)

Bæredygtige boliger i det nye grønne kvarter – i smuk sammenhæng med den gamle Kgs. Enghaves fine karréer, som engang blev omtalt som “Arbejdernes Hellerup”.

Som en del af det kommende bykvarter – placeret mellem klassiske boligkaréer, havnebassinet og Aalborg Universitet.

Her skabes et unikt, nyt grønt bykvarter med mange boliger – med solen fra vest og uden støjen fra Sydhavnsgade.

Det tidligere lukkede område vil åbne sig op med adgang fra Borgmester Christiansens Gade, Scandiagade og Sydhavnsgade – og vil over tid gro frem med mange træer, bæredygtige boliger, nye daginstitutioner, caféer og supermarked.

Stationsnært til de to kommende metrostationer Mozarts Plads og Sluseholmen.

En unik, ny grøn bydel med mange boliger og lidt erhverv – tæt på byens store grønne og blå rum og ideelt forbundet med Københavns overordnede trafikale infrastruktur.

DEN LILLE KARRÉ + KANTHUSENE

BY København
PROJEKTTYPE: Projektudvikling af lokalplan i samarbejde med øvrige grundejere – AP Ejendomme, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan “Sydhavnsgade” (vedtaget december 2019)
ARKITEKT: Vandkunsten (helhedsplan)
FÆRDIGGØRELSE (ÅR): Grundmodning 2020 – byggeri 2021-2022
ANTAL M²: Knap 115.000 m² (hele bykvarteret)

BY
PROJEKTTYPE

ARKITEKT
FÆRDIGGØRELSE (ÅR)
ANTAL M²

København
Projektudvikling af lokalplan i samarbejde med øvrige grundejere – AP Ejendomme, Aberdeen m.fl. Ny lokalplan “Sydhavnsgade” (vedtaget december 2019)
Vandkunsten (helhedsplan)
Grundmodning 2020 – byggeri 2021-2022
Knap 115.000 m² (hele bykvarteret)

Galleri

kim (1)
Highres_Felix_59338