fbpx

NPV vægter det grønne med ansættelse af en Bæredygtighedschef

SHARE

NPV A/S er kendt som en ledende og innovativ aktør i ejendomsudviklingsbranchen. Vi agter at gøre endnu mere, og centralt heri står bæredygtighed. Derfor ansætter vi per 1. december 2021 Jonathan A. Leonardsen som Bæredygtighedschef. Jonathan har allerede i adskillige funktioner hos bla. Sweco og Rambøll arbejdet bredt med ESG og bæredygtighed i særdeleshed og skabt gode resultater omkring dokumentering af bæredygtighedsimplementering.

Under implementering af bæredygtighedsindsatser i ejendomsbranchen skal man både kunne udvikle og løbende dokumentere på klimaeffekterne på ejendomme, byområder og infrastruktur. Analysemetoder og datapræsentationerne må indføje sig i forhold til både økonomisk strategiske mål samt FN’s Verdensmål, som er blevet centrale i den måde branchen og det øvrige samfund koordinerer den globale klimaudfordring. Vi vil ikke sidde overhørig, at fremtidige generationer skal løfte en klimabyrde, de ikke selv har skabt.

NPV lægger vægt på, at markedet mere end nogensinde efterspørger og stiller krav til bæredygtigt byggeri, og vi vil skubbe til den grønne omstilling. 

Vore institutionelle investorer efterspørger bredt ESG og bæredygtighedsmæssige tiltag. Det skal NPV naturligvis kunne svare på. Tilsvarende ser vi en stigende interesse blandt boligkøbere til den sunde bolig, bæredygtige materialer og CO2-aftryk.

”Det bliver blandt andet min opgave, sammen med hele NPV-teamet, at sikre en balance mellem det brede ESG og det mere klimasnævre bæredygtighed. I NPV skal vi arbejde målrettet mod at skabe by- og boligområder som er bæredygtige, CO2 neutrale og som danner rammerne for det gode liv”, siger Jonathan.

Jonathan er uddannet økonom og har specialiseret sig i at kvantificere og dokumentere bæredygtighedsmæssige tiltag i projekter. Jonathan kommer til at arbejde på tværs af alle NPV’s projekter i samarbejde med vores udviklere for at sikre en grøn tilgang.

NPV’s ambitioner om at ligge i toppen af markedet er allerede delvis realiseret på en række områder, som nu skal udvides og udvikles med en betydelig detaljeringsgrad:

  • Alle vores byggerier DGNB-certificeres som udgangspunkt med en pointfordeling, som tydeligt fokuserer på miljøet, drift og komfort
  • Oprettelse af en grøn afdeling med fokus på bæredygtighed og ESG
  • Alle vores salgsboliger skal som udgangspunkt være Svanemærket
  • Medlemskaber og bidrag i organisationer som fremmer den bæredygtige og grønne udvikling i byggebranchen
  • Stærke samarbejder og involvering i fremtidens løsninger
  • Premium membership af Green Building Denmark
  • Founding partner-medlemskab af PropTech Denmark
  • Medlem af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

Som Bæredygtighedschef hos NPV vil Jonathan definere og lede vores bæredygtighedsindsats, både det ’store billede’ (formulering af mål og vision, metrikker og forretningsgange i samarbejde med ledelsen) og ved at få bæredygtighed dybt forankret i organisationen (implementering, måling og rapportering) – i samarbejde med gode kolleger, der i dag arbejder på vore projekter.

Jonathan vil organisatorisk være forankret i NPV’s Projektudviklingsafdeling, men skal arbejde på tværs af organisationen sammen med vores stærke kompetencer i Projektudvikling, Byggeafdeling, Salgsafdeling, Finansiering og Marketing.

Spørgsmål kan rettes til Jens Schaumann eller Kim Lang Sørensen for flere detaljer om den nye retning.

Jens Schaumann
Direktør
Mail: js@npv.as
Mobil: 40620113

Kim Lang Sørensen
Direktør, COO, Partner
Mail: kls@npv.as
Mobil: +45 22 40 46 48