fbpx

PRESSEMEDDELELSE: NPV-koncernen opnåede et tilfredsstillende resultat for regnskabsåret 2021

SHARE

Regnskabsåret 2021 var præget af et højt aktivitetsniveau i NPV-koncernen, der realiserede en nettoomsætning på kr. 1,6 mia., hvilket var en stigning på 29% i forhold til 2020. Resultatet før skat udgjorde kr. 290 mio., hvilket var på niveau med det forventede og anses for meget tilfredsstillende. Af resultatet udgjorde kr. 76 mio. dagsværdiregulering af investeringsejendomme, medens det resterende resultat i alt væsentligt udgøres af realiserede projektavancer. Koncernen havde pr. 31.12.2021 en beskeden beholdning af boliger til salg, som efterfølgende er solgt. Koncernen har hverken i regnskabsåret eller efterfølgende solgt projekter, som ikke er entreprisemæssigt afdækket.  

Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31.12.2021 kr. 467 mio. ud af en total balance på kr. 1,67 mia. svarende til en soliditetsgrad på 28%. 

For indeværende regnskabsår forventes i lyset af de turbulente markedsforhold et resultat, som ligger noget under resultatet for 2021. Koncernens projektbeholdning udgøres af et mix af velbeliggende bolig- og erhvervsprojekter med hovedvægten på erhverv. Langt størstedelen af projekterne er med lokalplan og dermed umiddelbart realisable. Som følge af de aktuelle udfordrende markedsforhold med høj inflation, stigende renter, stigende omkostninger og stagnerende salgspriser er prognosen for 2022 behæftet med større usikkerhed end sædvanligt. 

Koncernen beskæftigede i 2021 i gennemsnit 38 medarbejdere.  

Spørgsmål kan rettes til:
Adm. direktør, Jens Schaumann
Mail: js@npv.as
Mobil: 40 62 01 13