fbpx

PRESSEMEDDELELSE: Regnskabsmeddelelse NPV-gruppen 2020

SHARE

NPV realiserede i 2020 et overskud på koncernniveau på kr. 50 mio., som overvejende blev genereret ved salg af ejerlejligheder i koncernens havnefront projekt ”Engholmene”, der efter mange års byggeaktivitet nærmer sig sin afslutning. ”Engholmene” er betegnelsen på en helt ny bydel på Københavns inderste havnefront, hvor indvinding af land i kombination med anlæg af 4 km kanaler har skabt en ”kanal-by” fordelt på seks bolig-øer med tilsammen 1.114 lejligheder med et samlet areal på 125.000 m2. Boligerne, der alle har vandudsigt, solgte godt i 2020, hvor det samlede salg modsvarede en værdi af kr. 1,2 mia. Den positive udvikling i salget er fortsat ind i 2021, og NPV forventer at kunne melde udsolgt på ”Engholmene” inden udgangen af 2021. På denne baggrund forventes et koncernoverskud i indeværende år på et trecifret millionbeløb. Koncernens egenkapital udgjorde pr. 31.12.2020 kr. 238 mio.

I indeværende år forventes en øget aktivitet på erhvervssiden, hvor aktiveringen af koncernens erhvervsgrunde med en samlet byggemulighed på mere end 60.000 m2 forventes at nyde godt af den generelle positive udvikling indenfor erhvervssegmentet. Koncernens projekt pipeline omfatter fortsat også boligprojekter – herunder bl.a. i Vejle, hvor projekt ”Gammelhavn” rummer 45.000 m2 boliger, som opføres i de kommende år. Tilsvarende opfører NPV 330 ungdomsboliger i Københavns Sydhavn, som forventes solgt samlet.

Koncernen beskæftigede med udgangen af 2020 33 medarbejdere.

Spørgsmål kan rettes til:
Direktør Jens Schaumann
Mail: js@npv.as
Mobil: 40620113