fbpx

PRESSEMEDDELELSE: Byrettens dom i sag om vildledende markedsføring ankes til landsretten

Forbrugerombudsmanden indgav tilbage i maj 2018 en politianmeldelse, hvorefter NPV efter forbrugerombudsmandens opfattelse havde vildledt køberne af ejerlejligheder i Strandgården på Amager Strandvej med hensyn til lejlighedernes størrelse. NPV’s forseelse bestod i, at man på nogle plantegninger i salgsmaterialet havde angivet størrelsen af de enkelte rum i de respektive lejligheder i kvadratmeter tinglyst areal. Efter forbrugerombudsmandens opfattelse fremstod det ikke tilstrækkeligt tydeligt, at de oplyste arealer var de tinglyste arealer, hvorfor køberne ifølge forbrugerombudsmanden kunne få den opfattelse, at der var tale om nogle ikke nærmere definerede indvendige arealer. Hverken NPV eller den medvirkende ejendomsmægler, som også blev politianmeldt, var enige i forbrugerombudsmandens betragtninger, som derfor blev afvist.

En række købere af lejligheder i Strandgården anlagde efterfølgende en civil retssag mod sælger af ejerlejlighederne med krav om erstatning, idet man med udgangspunkt i forbrugerombudsmandens politianmeldelse mente, at der var arealmæssige mangler ved de købte lejligheder. Ved Retten i Lyngbys dom af 20. maj 2021 fik sælger medhold i, at der ikke var arealmæssige mangler ved de omhandlede lejligheder, som ifølge dommen havde præcis den størrelse, som køberne var blevet stillet i udsigt. Ifølge dommen efterlod det samlede salgsmateriale ikke tvivl om, at de oplyste arealer var enten lejlighedernes tinglyste arealer eller BBR-arealer. Dommen var meget klar og gik sagsøgerne imod på alle punkter.  

Ved Københavns Byrets dom af 22. november 2022 har byretten ikke desto mindre givet forbrugerombudsmanden medhold i, at arealangivelserne i dele af salgsmaterialet var vildledende. NPV og den medvirkende ejendomsmægler er på den baggrund idømt hver en bøde for vildledende markedsføring, selvom Retten i Lyngby altså har slået fast, at lejlighederne var præcis den størrelse, som blev aftalt med køberne. NPV og dennes juridiske rådgiver, Advokatfirmaet Plesner, er helt uenige i både dommen og dens præmisser. Dommen vil derfor blive anket til landsretten med påstand om frifindelse

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
Adm. direktør, Jens Schaumann
Mobil: 40 62 01 13