fbpx

Nyt partnerskab vil skabe kreative og levende bydele i København

NPV har tilsluttet sig Copenhagen Creative Partnership (CCP), et bredt partnerskab bestående af by- og ejendomsudviklere, kreative og kulturaktører samt offentlige institutioner, der arbejder for og forpligter sig til at integrere kunst og kulturudtryk i byens offentlige rum. 

Som partner understøtter NPV CCP’s formål at skabe varierede, interessante og mangfoldige bykvarterer, der tilbyder en højere grad af social bæredygtighed for områdets beboere og gæster. Partnerskabet har særligt fokus på nye økonomiske og organisatoriske modeller for en bred aktivering af byrum, stueetager og andre erhvervsarealer.

Læs pressemeddelelsen fra Copenhagen Creative Partnership nedenfor.

Et bredt partnerskab bestående af by- og ejendomsudviklere, kreative og kulturaktører samt offentlige institutioner har sat sig for at nytænke arbejdet med kreative bymiljøer i København. Målet er at skabe flere mangfoldige, levende og kreative bykvarterer, når byen udvikles. 

Copenhagen Creative Partnership er navnet på et nyt partnerskab, der gennem et bredt samarbejde vil skabe grundlaget for en ny tilgang til udviklingen af ejendomme og bykvarterer i København. En tilgang hvor kreative bymiljøer spiller en nøglerolle i at skabe mangfoldige, levende og attraktive byområder.

Partnerskabet er opstået i kølvandet på de sidste 25 års transformation af København, hvor mange af byens tidligere industri- og havneområder er blevet omdannet til nye bykvarterer med moderne boliger og kontorerhverv. Og mens byudviklingen har leveret flere boliger og arbejdspladser til et voksende antal københavnere, så har den også sat mange af byens kreative bymiljøer under pres. Samtidigt har mange af de nye bykvarterer fået kritik for manglende variation, identitet og byliv.

Kreative bymiljøer kan understøtte en blandet og bæredygtig by
Formålet med partnerskabet er at finde varige løsninger, der gør det muligt at indpasse kreative erhverv i byens udviklingsområder, og derved skabe øget værdi på tværs af aktører. Der fokuseres bredt på alle de typer erhverv, som ikke passer ind i et moderne storrumskontor, og som kan give identitet og variation til bykvarterer. Det kan være alt fra det lille snedkerværksted til kunstneratelieret eller fotostudiet.

”Vi ved, at det skaber en værdi for både udviklere, kreative aktører og ikke mindst kommende beboere, at udvikle varierede, levende og kreative byområder. Alligevel findes der forsvindende få eksempler på, at det er lykkedes på den lange bane. Vi ønsker at finde de modeller og koncepter, der gør det muligt”, udtaler Mathias Nordby, strategisk byplanlægger og initiativtager til partnerskabet.  

Udover at bidrage med sjæl og karakter til nye byudviklingsområder, så kan de kreative miljøer også understøtte en bæredygtig byudvikling, da mange eksisterende industriejendomme i områderne egner sig til de kreative erhvervs særlige behov, og nedrivning derfor kan undgås.

Konkret ønsker partnerskabet at afprøve nye koncepter for, hvordan de kreative erhverv kan indpasses i byudviklingen. Det skal ske gennem nye pilotprojekter, vidensopbygning og styrket netværk på tværs af byen.

Bredt samarbejde
Løsningerne skal findes gennem et bredt samarbejde på tværs af aktører i byen. Det har derfor også været centralt at få en bred vifte af førende aktører inden for byudvikling, viden og kreativitet med ombord i partnerskabet.

”Vi har at gøre med nogle komplekse problemstillinger, som kræver et bredt samarbejde for at lykkes. Vi er derfor også utroligt glade for den opbakning og tilslutning, vi har mødt fra nogle af de førende aktører i byudviklingen og på det kreative område i København. Det betyder, at vi har et rigtig stærkt grundlag at arbejde ud fra”, udtaler Lene Schaumburg, arkitekt og medstifter af partnerskabet. 

En af de første opgaver, som partnerskabet har igangsat, er en foranalyse af barrierer og potentialer for de kreative erhverv i København. Næste skridt bliver at identificere mulige pilotprojekter, der kan vise vejen for nye måder at indtænke kreative erhverv i byudviklingen.

Bag partnerskabet står Art Hub Copenhagen, Kulturens Analyseinstitut, Kulturdistriktet, Maker, NREP, NPV, Trifolium, Unionkul, Urban Studio, Vesterbro Lokaludvalg og ZARK.

Partnerskabet er støttet af Københavns Kommune.

Du kan læse mere om Copenhagen Creative Partnership på: www.copenhagencreativepartnership.dk

Kontakt Copenhagen Creative Partnership:

Lene Schaumburg
2427 1223
ls@zark.dk

Kontakt NPV:

Kim Lang Sørensen
2240 4648
kls@npv.as